Red King Consolidated

Toto je záložka mnou vytvořeného kmenu na hře Divoké kmeny. Jsme na serveru 50 v levé dolní části kružnice. Momentálně nabíráme úplně všechny!